FRANŠÍZA

  1. Úvod
  2. >
  3. Franšíza

„CHCETE SI USNADNIT PODNIKÁNÍ?
‚PLÁNUJETE OTEVŘÍT VLASTNÍ OBCHOD
POTRAVIN? SPOLUPRACUJTE S NÁMI!“

Maloobchodní síť FLOP byla založena v roce 1997. Základním kamenem sítě byly prodejny společnosti FLOSMAN. Za dobu své
existence vyrostla v kvalitní, stabilní, odběrově silnou, perspektivní a neustále se vyvíjející maloobchodní síť respektovanou významnými
dodavateli na českém potravinářském trhu. FLOP je řízen společností FLOSMAN s.r.o.
FLOSMAN s.r.o. je vyjma své maloobchodní činnosti také velkoobchodní dodavatel. Je významným distributorem a prodejcem
potravinářského, drogistického a gastronomického sortimentu.

 

ČLENĚNÍ SYSTÉMŮ

1. FLOP TOP
Síť prodejen Flop Top je moderním řetězcem maloobchodních prodejen. Celá síť je budována na pevné franšízové bázi. Prodejny
Flop Top představují vyšší standard kvality prodeje potravin a jsou nadstavbou rozsáhlé sítě různorodých prodejen Flop. Vedle zmíněné
kvality prodeje Flop Top využívá více marketingových nástrojů, jako je např. Věrnostní program, aby mohla lépe uspokojovat
potřeby zákazníka.

2. FLOP 
Prodejny Flop  představují základní část celého FLOPu. Prodejny tohoto typu představují velmi dobrý standard s plně uspokojivou
nabídkou. Řetězec FLOP  je volná franšíza, kde člen má zachovaný některé prvky samostatnosti.

NABÍZÍME

• Know-how skupiny FLOP-FLOSMAN
• Výběr ze tří systému
• Zvýšení zisku cestou výhodnějších nákupních podmínek
• Zvýšení zisku cestou vyšších tržeb
• Zvýšení zisku cestou snížení provozních nákladů
• Promoční akce
• Účast a čerpaní výhod sítě FLOP
• Podpora a poradenství v oblasti legislativy a IT služeb
• Školení zaměstnanců
• Finanční podporu prodeje v souvislosti se zajištěním požadované úrovně prodejního prostředí a technické vybavenosti
• Prestiž
• Reklamu
• Moderní komunikační prostředky (sociální sítě, web)
• Cílené marketingové akce
• Věrnostní program
• Soutěže

 

Obchod s českým srdcem.

FLOSMAN | POTRAVINY CZ | DOBRÝ VÝBĚR

Adresa, kontakt:

FLOSMAN S.R.O.
CHÝNOVSKÁ 1917/9, TÁBOR 390 02

TEL.: 381 791 325
E-MAIL: info@flosman.cz

Sociální sítě: