Věrnostní program klub Top Výhody společnosti FLOSMAN s.r.o.

Věrnostní program klub Top Výhody společnosti FLOSMAN s.r.o.

Věrnostní program společnosti FLOSMAN s.r.o., IČO: 097 76 648, se sídlem Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 31557 (dále jen „FLOSMAN“) realizovaný prostřednictvím věrnostního klubu „Top Výhody“ je vlastní věrnostní program společnosti FLOSMAN.

Účelem zavedení věrnostního programu klub Top Výhody (dále též jen jako „věrnostní program“ nebo „klub Top Výhody“) je vytvořit atraktivní podmínky pro zákazníky vybraných prodejen Flop Top, kteří se rozhodli stát se členem tohoto programu. Prodejny Flop Top zařazené do věrnostního programu jsou u vchodu do prodejny zřetelně označeny logem Flop Top. Cílem věrnostního programu je zvýšení kvality v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb na prodejnách Flop Top a spokojenost zákazníků.

1. Věrnostní program (základní definice)

1.1. Tyto Podmínky stanoví podmínky pro využívání věrnostního programu klubu Top Výhody prostřednictvím karty „Top Výhody“. Věrnostní program je provozován společností FLOSMAN a do poskytování věrnostního programu mohou být zapojeni smluvní partneři FLOSMAN.

1.2. Věrnostní program je určen zákazníkům (tj. výhradně spotřebitelům) prodejen Flop Top, kteří jsou držiteli digitální karty klubu Top Výhody anebo fyzické karty klubu Top Výhody (vydané v rámci věrnostního programu FLOSMAN platného do 31. 12. 2023), a kteří mají zájem získat účastí ve věrnostním programu zvláštní výhody a chtějí od společnosti FLOSMAN získávat personalizované informace o nabídkách a akcích společnosti FLOSMAN, které co nejvíce odpovídají jejich potřebám a zájmům.

2. Podmínky účasti

2.1. Účastníkem věrnostního programu (dále rovněž jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba – spotřebitel starší 18 let, která vyplní registrační formulář v mobilní nebo webové aplikaci. Věrnostní program klubu Top Výhody je možné využívat pouze k soukromým účelům. Komerční využití je vyloučeno.

2.2. Členem věrnostního programu klub Top Výhody ve smyslu těchto Podmínek se stane rovněž účastník původního věrnostního programu FLOSMAN platného do 31. 12. 2023 (dále jen „Původní věrnostní program“), který neukončí svou účast v tomto Původním věrnostním programu dle čl. 8.1. těchto Podmínek, čímž souhlasí s členstvím v novém věrnostním programu klub Top Výhody dle těchto Podmínek a vyjadřuje rovněž souhlas s těmito Podmínkami. Fyzické věrnostní karty vydané v rámci Původního věrnostního programu budou ode dne 1. 1. 2024 automaticky považovány za fyzické karty věrnostního programu klub Top Výhody dle těchto Podmínek.

3. Registrace a účet věrnostního programu

3.1. Členem věrnostního programu se může zákazník stát těmito následujícími způsoby:
• Zákazník si může prostřednictvím registrace založit online účet v mobilní nebo webové aplikaci (dále jen „Aplikace klub Top Výhody“), čímž si v Aplikaci klub Top Výhody vytvoří digitální kartu klub Top Výhody. V rámci registrace do Aplikace klub Top Výhody je možné přidat i fyzickou kartu z Původního věrnostního programu, anebo
• Zákazník může též získat fyzickou kartu klub Top Výhody na prodejně a tuto kartu následně zaregistrovat vytvořením účtu v Aplikaci klub Top Výhody. Fyzické karty vydané po 1. 1. 2024 se stávají aktivními až registrací v mobilní nebo webové aplikaci nebo jejich dodatečným připojením k již existujícímu účtu v Aplikaci klub Top Výhody, a to prostřednictvím zákaznické podpory na e-mailu topvyhody@flosman.cz, anebo
• dle čl. 2.2 těchto Podmínek.

3.2. FLOSMAN je oprávněn založení účtu věrnostního programu v jednotlivém případě i bez uvedení důvodu odepřít. O této skutečnosti bude zákazník odpovídajícím způsobem vyrozuměn.

3.3. Fyzické karty i digitální karty klub Top Výhody jsou opatřeny EAN kódem a jsou vždy evidovány na jméno člena věrnostního programu.

3.4. Pokud se držitel fyzické karty vydané v rámci Původního věrnostního programu rozhodne získat digitální věrnostní kartu klub Top Výhody, registruje se v Aplikaci klub Top Výhody. Jeho fyzická karta bude při registraci v Aplikaci klubu Top Výhody automaticky sloučena s jeho nově vytvořeným online účtem. Pokud tak učiní, může se při nákupu prokazovat jak digitální, tak fyzickou kartou klub Top Výhody s tím, že aktuální výhody budou zaznamenány v Aplikaci klub Top Výhody.

3.5. Vlastní vydání/registrace věrnostní karty není podmíněna předchozím nákupem v prodejně Flop Top.

3.6. E-mailová adresa a / nebo mobilní telefonní číslo, které člen uvede, nesmí být přiřazeno k žádnému jinému účtu věrnostního programu. Každá fyzická osoba smí disponovat pouze jedním účtem.

3.7. Povinné údaje při registraci jsou: jméno, příjmení a e-mail. Nepovinné jsou: datum narození, genderová příslušnost a telefonní číslo.

4. Věrnostní program a jeho podmínky

4.1. Účast ve věrnostním programu klub Top Výhody je zdarma.

4.2. Prostřednictvím věrnostního programu klub Top Výhody získává jeho člen přístup k řadě služeb a výhod. Tyto zahrnují mimo jiné nabídky, které mohou být uzpůsobené dle potřeb a nákupního chování člena, nabídky k účasti v zákaznických a členských soutěžích a na slevových a zvláštních akcích.

4.3. Zaškrtnutím odpovídajícího políčka při registraci do věrnostního programu bere zákazník na vědomí, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů pro účely jeho účasti ve věrnostním programu, popř. že může udělit též souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů, a potvrzuje, že se seznámil s příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů. Dále zákazník zaškrtnutím odpovídajícího políčka při registraci do věrnostního programu souhlasí s těmito Podmínkami pro věrnostní program klub Top Výhody a potvrzuje, že se s nimi seznámil. Zaškrtnutí daných políček je nezbytným předpokladem pro registraci a vstup do věrnostního programu klub Top Výhod.

4.4. Přihlašovací údaje člena věrnostního programu jsou shromažďovány a používány pro účely registrace a přihlášení do věrnostního programu.

4.5. Člen, který chce uskutečnit nákup v rámci věrnostního programu, se u pokladny aktivně identifikuje předložením své digitální nebo fyzické karty klub Top Výhody, a to nejpozději do okamžiku, než bude přistoupeno k platbě za nákup. Poté již není možné v rámci daného nákupu čerpat odpovídající výhody z věrnostního programu.

4.6. Za každý nákup v prodejně Flop Top, která je součástí věrnostního programu, v hodnotě nejméně 100,- Kč, u nějž předloží člen digitální nebo fyzickou kartu klub Top Výhody budou členovi na kartu klub Top Výhody připsány věrnostní body tak, že za každých celých 100 Kč hodnoty nákupu bude připsán 1 věrnostní bod. Hodnota nákupu dle předchozí věty, za kterou bude členovi připsán 1 věrnostní bod, může být ze strany FLOSMAN na předem určené období nebo po dobu trvání speciální akce snížena. V takovém případě bude člen o tomto snížení včas informován.

4.7. FLOSMAN je oprávněn nad rámec dle čl. 4.6. těchto Podmínek poskytnout body navíc nebo násobek bodů jako odměnu za určité nákupní chování člena nebo jako cenu v soutěžích vyhlášených FLOSMAN.

4.8. Věrnostní body sbírá člen věrnostního programu průběžně za své uskutečněné nákupy.

4.9. Člen Původního věrnostního programu, který se stal členem věrnostního programu Top Výhody dle těchto Podmínek automatickým přechodem dle čl. 2.2. těchto Podmínek a nezaložil si účet prostřednictvím Aplikace klub Top Výhody, získá při každém dosažení 25 věrnostních bodů automaticky slevový kupón ve výši 25 Kč na další nákup. Tento slevový kupón je generován automaticky pokladnou v podobě oddělitelné součásti účtenky, a to ihned po dosažení 25 věrnostních bodů. Platnost slevového kupónu je 14 kalendářních dnů a může být uplatněn pouze v plné výši při dalším nákupu, a to po předložení fyzické karty (vydané v rámci Původního věrnostního programu) nebo digitální karty. Pakliže je však člen věrnostního programu Top Výhody držitelem digitální karty, získává slevové kupóny v rámci Aplikace klub Top Výhody (viz čl. 4.10. těchto Podmínek) a může tyto kupóny v Aplikaci klub Top Výhody uplatnit v různé výši (tj. společně s ostatními svými kupóny či nikoliv) a při jakémkoliv z jeho dalších nákupů, dokud slevový kupón nepozbyde platnosti v souladu s těmito Podmínkami.

4.10. Člen věrnostního programu Aplikace klub Top Výhody může za své nákupy v rámci věrnostního programu získat kupón. Kupón se může vztahovat ke konkrétnímu zboží, skupině zboží nebo na celkovou hodnotu nákupu. Kupón je platný a použitelný pouze v případě, je-li v mobilní nebo webové aplikaci aktivován. Kupón lze použít tak, že před zaplacením zboží načte člen věrnostního programu u pokladny svou digitální nebo fyzickou věrnostní kartu klub Top Výhody, čímž uplatní všechny aktivované kupóny na svém účtu. Po načtení karty Top Výhody s aktivovaným kupónem a po provedení platby za zboží (úhrada za nákup zboží) nelze vzít uplatnění kupónu zpět. Rovněž po zaplacení nákupu není možné na daný nákup uplatnit doposud neuplatněné kupóny. Hodnota kupónu bude jako sleva odečtena z konečné kupní ceny za zboží/nákup a z účtu bude odečten odpovídající počet bodů. Platnost kupónu je vždy uvedena u daného kupónu v Aplikaci klub Top Výhody. Expirace kupónu je vždy přesně 7 dní od jeho aktivace. Po skončení platnosti nebo expiraci kupónu (podle toho, co nastane dříve) se stává kupón neplatným a není možné jej využít. Kupón vztahující se ke konkrétnímu zboží je, kromě výše uvedeného, platný pouze do vyprodání zásob předmětného zboží. Kupóny nejsou převoditelné a nelze je převádět na třetí osoby a účty jiných uživatelů věrnostního programu Top Výhody. Kupón nelze vyměnit za hotovost. Rozdíl z hodnoty Kupónu a částky za zakoupené zboží se nevrací zpět v případě vrácení zboží, reklamace či obdobného postupu.

4.11. Člen věrnostního programu Aplikace klubu Top Výhody může své nasbírané body vyměňovat dle svého uvážení za kupóny v hodnotě 25,- Kč, 50,- Kč, 100,- Kč nebo další jednorázové kupóny se speciálními akcemi, které mu budou v prostředí mobilní nebo webové aplikace nabídnuty automaticky, nebo jako např. výhra v soutěži nebo hře.

4.12. Platnost věrnostních bodů je omezena na 183 dní ode dne jejich připsání na věrnostní kartu. Věrnostní body, u kterých prošla doba platnosti, budou vymazány.

4.13. Věrnostní body nebudou členovi připisovány za nákup dárkových karet, tabákových výrobků, cigaret, tiskovin, vratné obaly, cash – back, nákup dobíjecích kupónů mobilních operátorů nebo dobití telefonu u pokladny, jakož ani na jiné služby poskytované prodejnou, např. nákup sázek, losů, platba složenek, dobírek, platební transakce.

4.13 Členové věrnostního klubu Top Výhody mohou dále koupit zboží v prodejnách Flop Top za zvýhodněné – věrnostní ceny, pokud člen při úhradě ceny za uskutečněný nákup předloží fyzickou kartu nebo digitální kartu Top Výhody. Zvýhodněné – věrnostní ceny odpovídají úrovni členství člena (s registrací nebo bez registrace v Aplikaci klub Top Výhody). Tyto ceny jsou uvedeny v letácích Flop Top, v Aplikaci klub Top Výhody a rovněž i v příslušných prodejnách Flop Top u cen zboží.

5. Všeobecné požadavky na používání Aplikace klub Top Výhody

5.1. Podmínkou pro vstup člena do věrnostního programu prostřednictvím mobilní Aplikace klub Top Výhody je oprávněné používání platného mobilního telefonního čísla člena, chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS a možnost internetové připojení na tomto telefonu.

5.2. Pro používání mobilní Aplikace klub Top Výhody si člen musí stáhnout software z obchodu App Store anebo Google Play. Pro různé typy mobilních telefonů jsou k dispozici specifické verze softwaru. Neexistuje-li pro příslušný mobilní telefon člena vhodná verze softwaru, nemůže tento člen mobilní Aplikaci klub Top Výhody využívat.

5.3. Instalace softwaru a využívání služeb Aplikace klub Top Výhody vyžaduje pravidelný přenos dat z mobilního telefonu nebo počítače člena a připojení k internetu. Rozsah a četnost přenosu dat závisí na druhu a rozsahu používání Aplikace klub Top Výhody. Náklady na internetové/datové připojení vznikající v souvislosti s přenosem dat hradí člen. Jejich výše se řídí smlouvou uzavřenou mezi členem a příslušným poskytovatelem datových, resp. mobilních služeb (operátorem).

5.4. Náklady na zřízení internetového připojení člena a jeho provoz nejsou součástí věrnostního programu. Tyto náklady vycházejí ze smluvního vztahu člena a poskytovatele jeho internetového připojení. Používání mobilní Aplikace klub Top Výhody dále vyžaduje v souvislosti se skenováním EAN kódů karet dostatečné nabití baterie mobilního telefonu a dostatečný jas displeje. Člen se zavazuje průběžně instalovat aktualizace mobilní Aplikace klub Top Výhody nabízené společností FLOSMAN.

5.5. Podmínkou pro užívání mobilní Aplikace klub Top Výhody je držba mobilního telefonu, který je způsobilý přijmout SMS zprávu.

5.6. Člen může používat Aplikaci klub Top Výhody pouze pro své osobní potřeby a pro účely jeho účasti v daném věrnostním programu. V žádném případě člen nesmí používat mobilní Aplikaci klub Top Výhody v rozporu s příslušnými právními předpisy či pro komerční účely nebo měnit její nastavení, funkce či jiným způsobem zasahovat do jejího fungování a softwaru.

6. Povinnosti členů klubu Top Výhody

6.1. Zákazník je povinen zadat při registraci do věrnostního programu správné a pravdivé údaje. V případě registrace přes Aplikaci klub Top Výhody je člen povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat svůj profil. V případě změny údajů u člena bez Aplikace klubu Top Výhody, je tento člen povinen oznámit změnu údajů bez zbytečného odkladu na e-mail topvyhody@flosman.cz.

6.2. Člen je povinen uchovávat v tajnosti své heslo. V případě zneužití hesla anebo podezření z pokusu o jeho zneužití, je člen povinen heslo změnit a oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu FLOSMAN na e-mail topvyhody@flosman.cz. Člen je povinen používat věrnostní program klub Top Výhody v souladu s platným právem České republiky.

6.3. Člen je povinen neprodleně ohlásit ztrátu fyzické karty nebo neoprávněné používání digitální karty, aby nedošlo k jejímu zneužití. V případě ztráty karty je člen povinen kontaktovat zákaznickou podporu e-mailem topvyhody@flosman.cz za účelem blokace a zřízení nové karty.

7. Vyloučení odpovědnosti FLOSMAN

7.1. FLOSMAN nenese odpovědnost v případě, že Aplikace klub Top Výhody nebo věrnostní karta nefunguje či funguje s omezením, nebo není-li k dispozici připojení WLAN nebo je-li k dispozici pouze s omezením.

7.2. Za případné škody vzniklé v důsledku ztráty karty nebo zneužití karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně člen věrnostního programu. V případě ztráty či zneužití karty nemá člen nárok na náhradu získaných bodů.

8. Ukončení členství ve věrnostním programu

8.1. Člen věrnostního programu je oprávněn kdykoli bez udání důvodu ukončit svou účast ve věrnostním programu klub Top Výhody, o čemž je povinen společnost FLOSMAN informovat prostřednictvím e-mailu topvyhody@flosman.cz.

8.2. Společnost FLOSMAN je oprávněna ukončit členství člena ve věrnostním programu klub Top Výhody v případě porušení těchto Podmínek ze strany člena nebo jiného závažného důvodu.

9. Změny Podmínek a ukončení věrnostního programu

9.1. Aktuální znění těchto Podmínek je dostupné na www.flop-potraviny.cz/flop-top-vyhody nebo v Aplikaci klub Top Výhody.

9.2. FLOSMAN je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit. V případě změn FLOSMAN seznámí členy věrnostního programu se změnami Podmínek vhodnou formou (např. zveřejněním na webových stránkách, e-mailem, uvedeném v Aplikaci klub Top Výhody apod.). Změny Podmínek jsou účinné dnem, který je uveden v nových podmínkách věrnostního programu.

9.4. Pokud člen s novým zněním Podmínek pro věrnostní program nesouhlasí, může zrušit své členství nejpozději do 4 týdnů ode dne, kdy byly nové Podmínky zveřejněny, a to oznámením prostřednictvím e-mailu topvyhody@flosman.cz. Pokud tak neučiní, má se za to, že nové Podmínky věrnostního programu akceptuje a souhlasí s nimi. V případě, že člen uskuteční nákup za použití karty klub Top Výhody, vyjadřuje svůj souhlas s aktuálním zněním Podmínek věrnostního programu klub Top Výhody.

9.5. FLOSMAN je oprávněn věrnostní program kdykoliv bez náhrady pozastavit či ukončit, o čemž bude členy předem informovat vhodnou formou (např. informacemi ve vydávaných letácích, vyvěšením na prodejně, zveřejněním na webových stránkách, e-mailem, uvedeném v Aplikaci klub Top Výhody apod.).

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Společnost FLOSMAN zpracovává osobní údaje členů věrnostního programu ve smyslu Nařízení EU Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Podmínky zpracování osobních údajů jsou blíže upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů – Věrnostní program klub Top Výhody společnosti FLOSMAN s.r.o. dostupné zde: https://www.flop-potraviny.cz/wp-content/uploads/2024/01/FLOSMAN-Zasady-ochrany-osobnich-udaju-spolecnosti-v-souvislosti-s-Vernostnim-programem.pdf.

V Táboře dne 1.1.2024 FLOSMAN s.r.o.

Sociální sítě:

Obchod s českým srdcem.

FLOSMAN | POTRAVINY CZ | DOBRÝ VÝBĚR